Pravidla soukromí a GDPR

Pravidla soukromí a GDPR

Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním
v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující
poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou
adresu, adresu trvalého bydliště / doručení včetně PSČ). Prodávající potřebuje tyto údaje
znát, aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému.
Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., v platném znění a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních
údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávající, který je bude zpracovávat
v informačních systémech a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje
prodávající na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového
obchodu. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od
jejího doručení nebo podání. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu
prostřednictvím internetového obchodu jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou
poskytnuty třetí straně s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky jako
jsou např. banky a doručovatel (dopravce), a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na
vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu).

SEMPRA PRAHA a.s., © 2024